• Mladost
  • Zlatiborski krug
  • Zlatiborski krug
  • Volonterizam
  • Mladi za stare
  • radionica cmok

U osnovnoj školi u Čajetini opremljeno kupatilo za decu sa invaliditetom

  • Kupatilo za decu sa invaliditetom
  • Kupatilo za decu sa invaliditetom
  • Kupatilo za decu sa invaliditetom

U osnovnoj školi „Dimitrije Tucović“ u Čajetini je opremljeno kupatilo za decu sa invaliditetom.

Škola je opredelila prostoriju za kupatilo-toalet za učenike sa invaliditetom i korisnike Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju „Zračak“,koji se nalazi u okviru škole, a udruženje Zlatiborski krug je pokrenulo humanitarnu akciju „Pomažući drugima gradimo sebe“, za prikupljanje sredstava za uređenje i opremanje kupatila-toaleta.

U prvoj fazi su izvedeni radovi na uređenju prostorije i postavljanje zidnih i podnih pločica, a u drugoj  fazi su ugrađeni sanitarni elementi prema specifičnim potrebama korisnika.

Zahvaljujući dobroj volji čajetinskih privatnih preduzeća, organizacija i pojedinaca, pokazalo se još jednom da su deca prioritet a da je naročito važno pomoći da se izađe u susret potrebama dece sa određenim smetnjama u razvoju.

Kupatilo je već u funkciji i koristi se, za dobrobit dece kojoj je namenjeno i za razvijanje škole kao inkluzivne sredine, ne samo kada su u pitanju obrazovne potrebe učenika već i svakodnevne životne potrebe.

Kategorija vesti: