• Mladost
  • Zlatiborski krug
  • Zlatiborski krug
  • Volonterizam
  • Mladi za stare
  • radionica cmok

Volonterski socijalni servis

Volonterski socijalni servis, koji funkcioniše u okviru Zlatiborskog kruga, pokrenut je 2012. godine, tokom realizacije istoimenog projekta u programu Socijalne tranzicije uz podršku Balkanskog fonda za lokalne inicijative.
Na samom početku, u okviru Volonterskog socijalnog centra su obučene tri grupe volontera:
- Grupa penzionera za uzajamnu pomoć
- Grupa penzionera za stručnu pomoć deci i mladima
- Grupa mladih za pomoć starima u savladavanju komunikaciono-tehnoloških veština

Tokom vremena, aktivnosti volontera su se proširile, a za volontere je organizovana obuka o radu sa decom sa smetnjama u razvoju.
Tokom svog postojanja Volonterski socijalni servis je organizovao volonterske akcije prikupljanja knjiga za biblioteku Kluba za stare; prikupljanja odeće, hrane i higijenskih sredstava za korisnike usluge Pomoć u kući za stare; prikupljanje odeće, hrane i higijenskih sredstava za ugrožene u poplavama 2014; dostavljanje lekova i hrane zavejanim staračkim domaćinstvima u seoskim područjima; pripreme ogreva za korisnike Pomoć u kući za stare...

Volonteri redovno učestvuju u realizaciji kreativno-okupacionih radionica sa korisnicima Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju i u kulinarskim radionicama za korisnike Dnevnog boravka.
Koordinator Volonterskog socijalnog servisa je Jagoda Jeremić, a trenutno je aktivno 12 volontera.