• Mladost
  • Zlatiborski krug
  • Zlatiborski krug
  • Volonterizam
  • Mladi za stare
  • radionica cmok

Sednica Upravnog odbora udruženja građana Zlatiborski krug

  • Sastanak
  • Sednica

U četvrtak, 14. jula, održana je sednica Upravnog odbora udruženja građana Zlatiborski krug, u vezi sa funkcionisanjem socijalnih usluga koje Udruženje pruža u Čajetini i obeležavanjem 15 godina rada.

Upravni odbor koji sačinjavaju mr Zorica Milosavljević, predsednica Udruženja, Jagoda Jeremić, zamenica predsednika i Vesna Belčević, razmatrao je rad Udruženja u proteklom periodu i predloge za pripremu nacrta projekata čijom bi se realizacijom unapredile socijalne usluge Pomoć u kući za stara lica i Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju, čiji je Zlatiborski krug pružalac.

Doneta je odluka da se Upravni odbor obrati nadležnima u opštini Čajetina, kako bi se obezbedila finansijska podrška za obeležavanje 15 godina rada Udruženja. Zlatiborski krug je tokom svog postojanja radio na poboljšanju kvaliteta života stanovnika opštine Čajetina, a pre svega pripadnika ugroženih društvenih grupa. U maju 2014. godine, Zlatiborski krug je kao jedino udruženje u Čajetini koje ispunjava zakonske uslove i kriterijume za pružanje socijalnih preuzeo postojeće usluge Pomoć u kući za stara lica i Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju.

Petnaestogodišnjica rada udruženja kao što je Zlatiborski krug, predstavlja veliki uspeh i značajna je za čitavu zajednicu, a članovi UO su započeli rad na pripremi svečanosti kojom će ovaj jubilej na jesen biti obeležen.

Istog dana, 14. jula, održan je i sastanak članova Upravnog odbora sa zaposlenima na pružanju usluge Pomoć u kući za stara lica, stručnom radnicom Milenom Stanišić i koordinatorkom Ivanom Šunjić, koje su predstavile novosti u radu ove službe. Pošto je opština Čajetina poklonila dva automobila za rad službe Pomoć u kući za stara lica, povećan je broj poseta i korisnika ove usluge, pa sada geronto-domaćice imaju 82 posete mesečno i obilaze 74 korisnika.

Zlatiborski krug će u okviru obeležavanja 15 godina postojanja predstaviti rad ovih službi, odnosno funkcionisanje socijalnih usluga čiji je pružalac, kao i rezultate realizovanih projekata tokom proteklih godina.

Kategorija vesti: