• Mladost
  • Zlatiborski krug
  • Zlatiborski krug
  • Volonterizam
  • Mladi za stare
  • radionica cmok

Radionica za mlade volontere održana u Čajetini

  • Mladi volonteri
  • Radionica
  • Volonteri
  • Radionica

U subotu, 5. septembra, u Biblioteci "Ljubiša R. Đenić" u Čajetini je održana radionica za mlade Omladinski aktivizam i volonterizam, kao deo programa obuke u okviru projekta Unapređenje rada Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju „Zračak“ koji se realizuje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Udruženje građana Zlatiborski krug je polovinom maja, započelo ovaj projekat kojim je predviđeno uređivanje i opremanje prostorije Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju adekvatnim sadržajem za dnevni odmor i individualni rad sa korisnicima. Projektom je planirana i obuka 15 novih volontera, koji će se uključiti u rad Volonterskog socijalnog servisa, pre svega u aktivnostima sa korisnicima „Zračka“ u cilju njihove bolje socijalizacije.

Zlatiborski krug je pokrenuo Volonterski socijalni sevis 2011. godine, a zbog odlaska mladih na školovanje u druga mesta, potrebno je redovno uključivanje novih volontera i organizovanje edukativnih programa za njih. Nakon obuke, mladi se odlučuju za volonterske aktivnosti u skladu sa svojim afinitetima, a najveći broj volontera pomaže u pružanju socijalnih usluga koje obezbeđuje Zlatiborski krug.

Za novu grupu volontera je planirana obuka kroz četiri radionice na kojima će se učesnici na zabavan i kreativan način upoznati sa osnovama omladinskog aktivizma i volonterizma, razvijati svoje socijalne veštine, komunikaciju, toleranciju, razumevanje različitosti  i sve ono što je potrebno za rad sa korisnicima.

Na osnovu analize evalucionih upitnika koje su učesnici prve radionice popunili, odlično je ocenjen način rada, teme obrađene na radionici i angažovanje učesnika. Sledeća radionica za volontere je planirana za dve nedelje.

Kategorija vesti: