• Mladost
  • Zlatiborski krug
  • Zlatiborski krug
  • Volonterizam
  • Mladi za stare
  • radionica cmok

Projekat unapređenja rada Dnevnog boravka za decu sa invaliditetom "Zračak"

  • Projekat
  • Projekat unapređenja
  • Projekat unapređenja
  • Projekat unapređenja rada Dnevnog boravka "Zračak"

U Čajetini je, u sredu 18. aprila, potpisan ugovor o realizaciji projekta između Udruženja građana Zlatiborski krug i Ministarstva rada i socijalne politike. Ugovor su potpisali državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike, Zoran Martinović i predsednica Udruženja građana Zlatiborski krug, Zorica Milosavljević.
Projekat Unapređenje rada dnevnog boravka za decu sa invaliditetom u Čajetini - "Zračak" je podržan od strane Ministarstva rada i socijalne politike, Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, u okviru konkursa za unapređenje već uspostavljenih usluga socijalne zaštite i razvoj inovativnih usluga socijalne zaštite raspisanog u martu ove godine.

Dnevni boravak za decu sa invaliditetom u Čajetini - "Zračak" je počeo sa radom 2009. godine i smešten je u zgradi  osnovej škole "Dimitrije Tucović".  Za potrebe Dnevnog boravka je opremljena samo jedna prostorija, što  otežava kvalitetan rad, s’ obzirom na starosnu strukturu kao i stepen invaliditeta korisnika.

Zlatiborski krug je napravio predlog projekta za unapređenje rada Dnevnog boravka stvaranjem kvalitetnijih uslova za lakše osamostaljivanje korisnika i njihovo uključivanje  u društveni život lokalne zajednice. Projekat predviđa opremanje kuhinje u kojoj će stariji korisnici steći osnovna znanja o pripremi hrane i razvijati svoje veštine neophodne za samostalni život. Prostor za kuhinju ustupa OŠ „Dimitrije Tucović“, a obuka za korisnike će se odvijati u saradnji sa profesorima i učenicima Ugosititeljsko-turističke škole iz Čajetine i članovima Volonterskog socijalnog servisa.

U cilju podrške inkluziji, projektom je predviđena i realizacija kreativno okupacionih radionica na kojima će učestvovati korisnici „Zračka“ i mladi članovi Volonterskog socijalnog servisa.

Projekat će trajati šest meseci, a lokalni mediji će izveštavati o svim realizovanim aktivnostima.

Kategorija vesti: