• Mladost
  • Zlatiborski krug
  • Zlatiborski krug
  • Volonterizam
  • Mladi za stare
  • radionica cmok

Projekat "Model cirkularne ekonomije u službi zaštite životne sredine u opštini Čajetina"

Udruženje građana „Zlatiborski krug“ je početkom februara započelo realizaciju projekta Model cirkularne ekonomije u službi zaštite životne sredine u opštini Čajetina. Projekat se finansira kroz podršku lokalnim organizacijama sub-grantovima, u okviru projekta: „ENV.net uključivanje pitanja životne sredine Zapadnog Balkana i Turske u političku agendu EU”. Projekat traje 10 meseci, a cilj je podizanje nivoa informisanosti stanovnika Čajetine o značaju održivog razvoja kroz Model cirkularne ekonomije, kao koncept odgovornog ponašanja za zaštitu životne sredine.

UG „Zlatiborski krug“ je sa organizacijom Ambasadori održivog razvoja potpisao Ugovor o implementaciji projekta, a prva planirana aktivnost je potpisivanje Memoranduma o saradnji između Udruženja i vaspitno-obrazovnih ustanova na teritoriji opštine Čajetina. Projektom je planirano i osnivanje Saveta za održivi razvoj i edukaciju opštine Čajetina pri Osnovnoj školi „Dimitrije Tucović”, a sačinjavaće ga predstavnici lokalnih nevladinih organizacija, obrazovnih institucija, medija, biznis sektora i lokalne uprave, sa ciljem umrežavanja svih relevantnih lokalnih faktora u radu na planiranju i primeni aktivnosti vezanih za održivi razvoj i zaštitu životne sredine u opštini.

Predviđene su mnogobrojne edukativne aktivnosti- predavanja za roditelje dece PU „Radost” i učenika mlađih razreda osnovnih škola u Čajetini, Mačkatu i na Zlatiboru, predavanja za zaposlene u vrtiću, nastavnike srednje škole u Čajetini i nastavnike osnovnih škola na teritoriji naše opštine. Jedna od zanimljivih aktivnosti je i osnivanje Biblioteke ekoloških igračaka – prikupljane polovnih i izrada novih igračaka od prirodnih materijala, čime će se podticati iznajmljivanja igračaka umesto kupovine novih.

Projekat će predstaviti primere dobre prakse i programa Eko- škola u Srbiji na nacionalnoj Konferenciji koja će se održati na Zlatiboru, pod nazivom Principi cirkularne ekonomije u službi zaštite životne sredine.

Ovaj projekat je veoma važan za podizanje opšte ekološke svesti na teritoriji naše opštine, posebno jer savremeni način života veoma utiče na zagađenje životne sredine i prekomerno trošenje svih prirodnih resusra, a primena modela cirkularne ekonomije mogla bi doprineti njihovom očuvanju i zaštiti, koji treba da budu trajna obaveza svakog pojedinca.

Kategorija vesti: