• Mladost
  • Zlatiborski krug
  • Zlatiborski krug
  • Volonterizam
  • Mladi za stare
  • radionica cmok

Program prekogranične saradnje za poboljšanje položaja dece i mladih sa smetnjama u razvoju

  • Sastanak
  • Dogovori
  • Podrška obrazovanju

U subotu, 22. oktobra u osnovnoj školi na Zlatiboru, održan je prvi sastanak članova projektnih timova iz Srbije i Crne Gore koji su polovinom oktobra započeli realizaciju programa prekogranične saradnje Podrška inkluzivnom obrazovanju i obuci za svakodnevni život dece i mladih sa smetnjama u razvoju.

U Srbiji, projekat realizuje Osnovna škola „Dimitrije Tucović“ iz Čajetine, u saradnji sa Udruženjem građana Zlatiborski krug i Specijalnom školom „Miodrag V, Matić“ iz Užica. U Crnoj Gori, projekat realizuje „Dnevni centar za decu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja“, u saradnji sa Centrom za decu i mlade sa smetnjama iz Berana, srednjom školom „Tanasije Pejatović“ iz Pljevalja i Udruženjem roditelja dece sa smetnjama „Zrak nade“.

Cilj projekta je unapređenje socijalne inkluzije i kvaliteta života dece i mladih sa smetnjama u razvoju u Srbiji i Crnoj Gori kroz razvijanje saradnje pograničnih oblasti u korišćenju i razmeni ljudskih resursa i informaciono-tehnoloških dostignuća, asistivne tehnologije i vršnjačke podrške.

Projekat podržava razvoj inkluzivne politike, načela i prakse, kao i razvoj kvalitetnog obrazovanja i sticanje veština zasnovanih na principima jednakih prilika i mogućnosti. Asistivna tehnologija omogućava inkluzivno obrazovanje visokog kvaliteta, a obuhvata instrumente, aparate, pomagala i uređaje koje učenici sa invaliditetom i učenici sa smetnjama u razvoju koriste, kako bi obavljali zadatke koje inače ne bi mogli da obave. Uz to, asistivna tehnologija obuhvata i informaciono-tehnočoške alate-softver uz koji mogu da obavljaju zadatke lakše, brže i bolje.

Obuka nastavnika, stručnjaka, roditelja i dece za primenu pomoćnih tehnologija će doprineti poboljšavanju kvaliteta života dece sa posebnim obrazovnim potrebama, pošto će tehnologije biti korišćene u svakodnevnom životu, kako bi obezbedile jednake prilike i mogućnosti za obrazovanje i razvoj veština i bolja obrazovna postignuća. Nastavnicima i stručnjacima primena asistivnih tehnologija omogućava i olakšava rad sa decom sa invaliditetom i smetnjama u razvoju.

Tokom realizacije projekta formiraće se adekvatne pogranične strukture za primenu asistivne tehnologije, jačaće se kapaciteti za podršku primeni, razvijaće se volonterski servisi radi vršnjačke podrške socijalnoj inkluziji dece i mladih sa smetnjama urazvoju i organizovaće se edukativna kampanja o položaju i potrebama dece i mladih sa smetnjama u razvoju.

U Čajetini je u toku formiranje Koordinacionog tima koji će, pored osoba uključenih u realizaciju projekta, obuhvatiti i predstavnike lokalne uprave i relevantnih lokalnih organizacija i institucija. Članovi Koordinacionog tima će kroz sastanke biti uključeni u čitav tok projekta uz mogućnost da direktno primenjuju zaključke, kao i stečena znanja i  iskustva, doprinoseći na taj način boljoj inkluziji dece sa smetnjama u razvoju u svojoj sredini.

Projekat traje 15 meseci, a realizuje se uz podršku Evropske unije. Javnost će o svim projektnim aktivnostima i rezultatima biti blagovremeno obaveštavana preko sredstava javnog informisanja i putem društvenih mreža.

Kategorija vesti: