• Mladost
  • Zlatiborski krug
  • Zlatiborski krug
  • Volonterizam
  • Mladi za stare
  • radionica cmok

Pomoć oko ogreva korisnicima usluge Pomoć u kući za stare u opštini Čajetina

  • Pomoć oko ogreva
  • Pomoć oko ogreva

Udruženje građana Zlatiborski krug, koje je pružalac usluge Pomoć u kući za stare u opštini Čajetina, na različite načine pomaže korisnicima ove usluge van obaveznog dela definisanog ugovorima sa korisnicima. Tako je, početkom ove nedelje, jednoj korisnici doterano 5 metara drva za ogrev, za narednu zimu.

Zlatiborski krug ima Ugovor o poslovno-tehničkoj sa saradnji sa Komunalnim javnim preduzeće, „Zlatibor“ iz Čajetine, u cilju poboljšanja kvaliteta života u lokalnoj zajednici i unapređenja položaja pripadnika osetljivih društvenih grupa. Na osnovu ovog Ugovora, KJP „Zlatibor“ korisnicima usluga čiji je pružalac Zlatiborski krug, bez naknade ustupa drva za ogrev koja povremeno ima na raspolaganju jer se po nalogu inspekcije uklanjaju sa javnih površina.

Prva količina od 5 metara drva koja su uklonjena sa javnih površina po inspekcijskom nalogu, jer su suva, polomljena, oštećena, isporučena je jednoj korisnici usluge Pomoć u kući za stare, a očekuju se nove količine koje će biti podeljene najugroženijim korisnicima.

Kategorija vesti: