• Mladost
  • Zlatiborski krug
  • Zlatiborski krug
  • Volonterizam
  • Mladi za stare
  • radionica cmok

Početak projekta unapređenja rada dnevnog boravka "Zračak"

  • Početak projekta

Prošle nedelje je u Čajetini, u okviru projekta Unapređenje rada dnevnog boravka za decu sa invaliditetom u Čajetini – "Zračak", održan satanak članova projektnog tima Zorice Milosavljević i Vesne Belčević sa  direktorkom osnovne škole - Milkom Vasiljević, direktorom Centra za socijalni rad - Pajom Bogdanovićem i koordinatorkom Dnevnog boravka "Zračak" - Snežanom Ružić. Udruženje građana Zlatiborski krug realizuje ovaj projekat uz podršku Ministarstva rada i socijalne politike, Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, u okviru programa za unapređenje već uspostavljenih usluga i razvoj inovativnih usluga socijalne zaštite.

Osnovna škola, u kojoj je smešten Dnevni boravak za decu sa invaliditetom, je ustupila prostoriju koja će, u okviru ovog projekta, biti opremljena kao kuhinja u kojoj će stariji korisnici sticati osnovna znanja o pripremi hrane i razvijati svoje veštine neophodne za samostalni život.

Nakon uređenja prostora i opremanja kuhinje, realizovaće se program obuke, kroz radionice koje će se odvijati u saradnji sa profesorima i učenicima Ugosititeljsko-turističke škole iz Čajetine i članovima Volonterskog socijalnog servisa i koje će korisnicima "Zračka" omogućiti lakše osamostaljivanje.

Projektom je predviđena i realizacija kreativno okupacionih radionica za korisnike Dnevnog boravka, na kojima će učestvovati i mladi članovi Volonterskog socijalnog servisa, u cilju podrške inkluziji i boljem uključivanju mladih sa invaliditetom u društveni život lokalne zajednice.

Na sastanku je napravljen plan aktivnosti za prvu fazu projekata, a čitav projekat traje šest meseci.

Kategorija vesti: