• Mladost
 • Zlatiborski krug
 • Zlatiborski krug
 • Volonterizam
 • Mladi za stare
 • radionica cmok

Otvorena Kancelarija za mlade

 • KZM
 • Kancelarija za mlade
 • Otvorena Kancelarija za mlade
 • Vesna Belčević
 • Mladi
 • KZM

U maloj sali čajetinske opštine u petak, 11. aprila, u 13 časova svečano je otvorena lokalna Kancelarija za mlade u prisustvu prestavnika mladih, udruženja Zlatiborski KRUG, predstavnika lokalne samouprave, školstva i medija...

Opština Čajetina je prepoznala potrebu organizovanog pristupa rešavanju omladinskih pitanja i podizanja kvaliteta života mladih u lokalnoj zajednici i u tom cilju je donela odluku o osnivanju Kancelarije za mlade.

Kancelarija će se, kao deo lokalne samouprave, u saradnji sa bitnim lokalnim institucijama i organizacijama koje se bave mladima, baviti pružanjem logističke podrške u realizaciji projekata pokrenutih od strane mladih, izradom akcionih planova, organizovanjem akcija koje odgovaraju na potrebe mladih i izradom lokalne strategije za mlade.

Koordinator kancelarije je Bojana Božanić i ona će biti odgovorna osoba za sprovođenje lokalne politike za mlade.

Prostorija Kancelarije za mlade nalaziće se u bivšoj zgradi direkcije Kulturno sportskog centra Čajetina u Čajetini.

Kategorija vesti: