• Mladost
  • Zlatiborski krug
  • Zlatiborski krug
  • Volonterizam
  • Mladi za stare
  • radionica cmok

Okrugli sto u okviru projekta Pomoć u kući za decu sa invaliditetom

  • Okrugli sto
  • Pomoć u kući za decu sa invaliditetom
  • Deca sa invaliditetom
  • Okrugli sto

U Čajetini je u petak, 27. jula, održan Okrugli sto u okviru projekta Pomoć u kući za decu sa invaliditetom, koji realizuje udruženje Zlatiborski krug. Gošća na Okruglom stolu je bila Danijela Janković, savetnik u Ministarstvu rada i socijalne politike, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, koja je govorila o rešenjima u Zakonu o socijalnoj zaštiti preko kojih se razvija koncept socijalnih usluga i o podršci Ministarstva u finansiranju ovih usluga, putem namenskih transfera.

Dokotrka Jela Trnavčević, pedijatar i član Interresorne komisije, iznela je podatke o broju i kategorijama dece sa smetnjama u razvoju i porodicama kojima je potrebna pomoć.

Direktor Centra za socijalni rad,  Pajo Bogdanović, govorio je o radu Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju – "Zračak",  koji funkcioniše u okviru Centra, o aktivnostima za poboljšanje položaja korisnika Dnevnog boravka i njihovih porodica i o potrebi uvođenja usluge Pomoć u kući.

Zorica Nešković, koja je u opštini Čajetina odgovorna  za poslove budžeta i trezora, govorila je o aktivnostima lokalne uprave za poboljšanje položaja porodica dece sa smetnjama u razvoju i o mogućnostima za uvođenje nove socijalne usluge.

Okruglom stolu su prisustvovali i penzioneri – članovi Volonterskog socijalnog servisa, koji volontiraju u Dnevnom boravku za decu sa smetnjama u razvoju.

Svi prisutni su istakli činjenicu da su u Čajetini u rešavanje problema položaja dece sa smetnjama u razvoju aktivno uključene sve lokalne institucije i organizacije, zajedno sa lokalnom upravom.

U povezivanju institucija, organizacija i uključivanju građana u rešavanje problema na lokalnom nivou, veliku ulogu ima udruženje Zlatiborski krug, koje kroz dugogodišnji rad pokreće inicijative za poboljšanje položaja pripadnika socijalno ugroženih grupa.

Projekat Pomoć u kući za decu sa invaliditetom, koji predstavlja javnu kampanju za uvođenje nove socijalne usluge finansirane iz opštinskog budžeta, je deo programa "Razvoj lokalnih usluga za decu sa invaliditetom i njihove porodice" koji se sprovodi u tročlanom partnerstvu Delegacije EU, Ministarstva rada i socijalne politike i UNICEFa  iz sredstava IPA 2008 – Socijalna inkluzija.

Kategorija vesti: