• Mladost
  • Zlatiborski krug
  • Zlatiborski krug
  • Volonterizam
  • Mladi za stare
  • radionica cmok

Okrugli sto u Čajetini na temu Socijalne usluge i budžetiranje

Udruženje građana Zlatiborski krug, u petak 27. jula, u 13:30 u biblioteci u Čajetini, organizuje Okrugli sto na temu Socijalne usluge i budžetiranje.
Zakon o socijalnoj zaštiti, koji je usvojen prošle godine, kroz razvijen koncept socijalnih usluga štiti građane kojima je potrebna pomoć, a naročito je važan za osobe sa invaliditetom i njihove porodice.

Novina koju donosi ovaj zakon jeste podrška u finansiranju socijalnih usluga iz budžeta Ministarstva rada i socijalne politike putem namenskih transfera za sve opštine koje se po stepenu razvijenosti nalaze ispod republičkog proseka, a svim opštinama i gradovima je ostavljeno da prema svojoj proceni planiraju razvoj socijalne zaštite na lokalnom nivou.

O socijalnim uslugama, pre svega o usluzi Pomoć u kući za decu sa invaliditetom, i o njihovom finansiranju govoriće Danijela Janković iz Ministarstva rada i socijalne politike, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu.

Okrugli sto je deo projekta "Pomoć u kući za decu sa invaliditetom", koji predstavlja javnu kampanju za uvođenje nove socijalne usluge finansirane iz opštinskog budžeta.

Zlatiborski krug realizuje ovaj projekat kao deo programa "Razvoj lokalnih usluga za decu sa invaliditetom i njihove porodice" koji se sprovodi u tročlanom partnerstvu Delegacije EU, Ministarstva rada i socijalne politike i UNICEFa  iz sredstava IPA 2008 – Socijalna inkluzija.

Kategorija vesti: