• Mladost
  • Zlatiborski krug
  • Zlatiborski krug
  • Volonterizam
  • Mladi za stare
  • radionica cmok

Građanski forum za određivanje lokalnih i regionalnih prioriteta opštine Čajetina

Građanski forum za određivanje lokalnih i regionalnih prioriteta opštine Čajetina biće održan u sredu, 30. januara 2013. godine od 10.00h do 13.00h u sali Biblioteke „Ljubiša R. Đenić“, u Čajetini. Međuopštinska saradnja između grada Užica, opština Čajetina, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš tek treba da se razvija. Prvi korak u ovoj sardanji su učinile lokalne samouprave potpisivanjem sporazuma o saradnji u decembru 2011. godine. Lokalne samouprave su definisale zajedničke prioritete: aerodrom Ponikve, Univerzitetski centar, Poljoprivreda i Turizam.

Cilj Građanskog foruma je da se proces određivanja prioriteta za održivi razvoj učini vidljivijim u uključe građani. Metodologija realizacije foruma nam pruža mogućnost da se preispitaju definisan i odrede novi lokalni i regionalni prioriteti.

Aktivnost je deo projekta "Građani u fokusu", koji Užički centar za ljudska prava i demokratiju realizuje u saradnji sa organizacijom Zlatiborski krug  i finasijsku podršku USAID projekta lokalnog održivog razvoja.

Glavni cilj projekta je povećati uešće javnosti u procesu donošenja odluka i  stepen saradnje na međuopštinskom nivou - promocijom kreiranih i uspostavljenih mehanizama komunikacije između OCD, javnog sektora i lokalnih samouprava. 

Dnevni red
10:00 - 10:30h - Registracija učesnika i upoznavanje
10:30 - 11:00h - Prezentacija odabranih prioriteta diskusija
11:00 - 11:45h - Definisanje novih lokalnih prioriteta
11:45 - 12:30h - Argumentacija lokalnih prioriteta zajedničko određivanje liste prioriteta
12:30 - 13:00h - Zajednička diskusija uz kafu i osveženje

Gordana Savić, koordinator projekta

Kategorija vesti: