• Mladost
  • Zlatiborski krug
  • Zlatiborski krug
  • Volonterizam
  • Mladi za stare
  • radionica cmok

Formiranje Saveta za rodnu ravnopravnost

Udruženje građana „Zlatiborski krug“ obaveštava o početku realizacije projekta „Formiranje Saveta za rodnu ravnopravnost u opštini Čajetina“...

Udruženje građana „Zlatiborski krug“ je 1. januara otpočelo rad na   realizaciji projekta  „Formiranje Saveta za rodnu ravnopravnost u opštini Čajetina“, koji je finansijski podržao Balkanski Fond za Lokalne Inicijative (BCIF) iz Beograda.

„Zlatiborski krug“ je na konkursu za projekte javnog zastupanja, koji je BCIF raspisao prošle godine, učestvovao sa predlogom projekta čiji je cilj skretanje pažnje javnosti na postojanje problema poštovanja principa rodne ravnopravnosti i pokretanje kampanje javnog zagovaranja, kako bi se oformio Savet za rodnu ravnopravnost, koji u većini opština u Srbiji postoji više godina.

Projekat će trajati 12 meseci, a koordinatori projekta, Zorica Milosavljević i Ivana Milojević će rukovoditi timom koji će realizovati aktivnosti predviđene projektom, a čijim će se ostvarivanjem stvoriti preduslovi za poboljšanje položaja žena na teritotiji opštine Čajetina i njihovo aktivnije učešće u javnom i društvenom životu lokalne zajednice, naročito u seoskim sredinama.

Krajnji cilj projekta je formiranje Saveta koji bi na opštinskom nivou kreirao politiku jednakih mogućnosti za sve, poštovanjem i primenom domaćih i međunarodnih standarda o rodnoj ravnopravnosti, promovišući samozapošljavanje žena i osnivanje ženskih zadruga.

Javnost će u toku čitavog projekta biti redovno obaveštavana o aktivnostima putem lokalnih medija, a u planu su i specijane TV i radio emisije o realizaciji projekta.

Vesna Belcevic
zkrug@open.telekom.rs

Kategorija vesti: