• Mladost
  • Zlatiborski krug
  • Zlatiborski krug
  • Volonterizam
  • Mladi za stare
  • radionica cmok

Akcija

Okrugli sto u okviru projekta Mladi za stare

U Čajetini je u ponedeljak 30. avgusta održan Okrugli sto na temu Nacionalne strategije o starenju i izrade Lokalnog akcionog plana za stare. Okrugli sto je organizovalo udruženje građana „Zlatiborski krug“ kao deo projekta „Mladi za stare“, koji se realizuje u Čajetini uz podršku Instituta za lokalne inicijative (ISC) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Literarni konkurs - Mladi za stare

Udruženje građana ZLATIBORSKI KRUG raspisuje LITERARNI KONKURS - MLADI ZA STARE namenjen učenicima 7. i 8. razreda osnovne škole i  srednjoškolcima u Srbiji na teme koje obrađuju starost, život starih osoba i odnos mladih prema starim osobama (Moja baka – riznica najlepših bajki i priča; Dedine bore o mudrosti zbore; Poklonimo osmeh, darujmo pažnju – ulepšajmo nečiju starost...)

Okrugli sto na temu Nacionalne strategije o starenju

U ponedeljak 30. avgusta u čajetinskoj biblioteci će se realizovati Okrugli sto na temu Nacionalne strategije o starenju i Loklanog akcionog plana za stare. Gosti na Okruglom stolu će biti Živorad Gajić, direktor republičkog Zavoda za socijalnu zaštitu i Dr Miloš Nemanjić, predsednik Gerontološkog društva Srbije.

Gospodin Gajić će predstaviti Nacionalnu strategiju i ulogu sistema socijalne zaštite, a gospodin Nemanjić će predstaviti rad Gerontološkog društva.

Početak edukacije u Dnevnom boravku za decu sa invaliditetom

Početak edukacije osoba angažovanih na projektu podrške  Dnevnom boravku za decu sa invaliditetom u Čajetini
Udruženje građana „Zlatiborski krug“ u Čajetini realizuje šetomesečni program podrške i pomoći Dnevnom boravku za decu sa invaliditetom – „Zračak“. Kao deo projekta, predviđena je edukacija volontera i osoba angažovanih u sprovođenju projekta za novu socijalnu uslugu koja se uvodi u Čajetini – povremeno i privremeno zbrinjavanje dece čiji su roditelji sprečeni da se iz određenih razloga brinu o njima.

Fokus grupa za izradu LAP-a za stare

U Čajetini je 22. jula u Velikoj sali opštine, kao deo projekta “Mladi za stare” koji realizuje udruženje “Zlatiborski krug”, organizovana Fokus grupa za predsednike seoskih mesnih zajednica. Ovo je prva od ukupno tri Fokus grupe čije organizovanje predstavlja deo aktivnosti u okviru procesa izrade Loklanog akcionog plana za stare u opštini Čajetina.

Seminar Strateško planiranje III za izradu LAP-a za stare

U Čajetini je 15. i 16. jula realizovan seminar Strateško planiranje III  za članove Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za stare, kao deo projekta „Mladi za stare” koji realizuje udruženje „Zlatiborski krug”.

Projekat prikupljanja sredstava za "Zračak"

Projekat prikupljanja sredstava za „Zračak“ dnevni boravak za decu sa invaliditetom u Čajetini...

Udruženje građana „Zlatiborski krug“, uz podršku Balkanskog fonda za lokalne inicijative, sprovodi program prikupljanja sredstava od pojedinaca za potrebe Dnevnog boravka za decu sa invaliditetom – „Zračak“, koji postoji pri osnovnoj školi u Čajetini.

Podrška Dnevnom boravku za decu sa invaliditetom "Zračak"

Obaveštenje o početku projekta podrške Dnevnom boravku za decu sa invaliditetom - "Zračak"

Udruženje građana "Zlatiborski krug" iz Čajetine je sredinom jula započelo realizaciju  šestomesečnog projekta podrške Dnevnom boravku za decu sa invaliditetom - "Zračak".
Ovaj projekat se sprovodi uz podršku Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom u okviru Ministarstva  rada i socijalne politike,.

Izveštaj o radu Radne grupe za izradu LAP-a za stare

NASTAVAK RADA RADNE GRUPE ZA IZRADU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA STARE OPŠTINE ČAJETINA

U opštinskoj maloj sali u Čajetini je 8. jula održan peti sastanak Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za stare. Na sastanku su predstavljeni rezltati rada prethodnog seminara, osnova Nacrta akcionog plana i metodologija njegove izrade.

Član Tima za obradu anketnih listića, Milomir Tucović, je obavestio prisutne da se podaci sređuju kontinuirano, kako stižu sa terena.

Drugi seminar za izradu LAP-a za stare

U čajetinskoj biblioteci je 24. i 25. juna održan dvodnevni seminar za članove Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za stare. Tema seminara je bila Strateško planiranje, a učesnici su tokom ova dva dana radili na pripremi Nacrta LAP-a, kroz analizu stanja, određivanje prioriteta i glavnih ciljeva. Formirana su dva tima i izabrani koordinatori, koji će nastaviti započet proces izrade LAP-a.

Stranice

Subscribe to RSS - Akcija